وکیل پایه یک حقوقی

ما با سابقه درخشان برای حل مشکلات حقوقی شما در کنار شما خواهیم بود ومشکل شما را به بهترین نحو انجام می دهیم

وکیل پایه یک کیفری

اقامه شکایات کیفری و مشاوره در امر کیفری در تمام جرایم با بالاترین سرعت ممکن در کلیه دادسراهای تهران و شهرستانها

وکیل پایه یک خانواده

اقامه و پیگیری دعاوی خانوادگی با امکان مشاوره روانشناسی وانجام طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن

وکیل پایه یک ملکی

طرح و پیگیری دعاوی ملکی و ثبتی به همراه مشاوره دقیق در این زمینه (ملکی ,ثبتی)با بهترین شرایط پرداخت

صدور چک از حساب بسته یا مسدود |دفتر وکالت ایام عید باز است 

1 طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند 

2 عمل وی در حکم صدور جک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات ذکر شده در قانون 

3 چک محکوم خواهد شد ومجازات ذکر شده غیر قابل تعلیق است پس برای شخصی 

4 که با علم به بسته بودن حساب خود چک صادر نماید 3 مجازات تعیین شده است 

5 وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248|دفتر وکالت ایام عید باز است 

چک |مجازات |وکیل خانواده |وکیل کیفری |