وکیل پایه یک حقوقی

ما با سابقه درخشان برای حل مشکلات حقوقی شما در کنار شما خواهیم بود ومشکل شما را به بهترین نحو انجام می دهیم

وکیل پایه یک کیفری

اقامه شکایات کیفری و مشاوره در امر کیفری در تمام جرایم با بالاترین سرعت ممکن در کلیه دادسراهای تهران و شهرستانها

وکیل پایه یک خانواده

اقامه و پیگیری دعاوی خانوادگی با امکان مشاوره روانشناسی وانجام طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن

وکیل پایه یک ملکی

طرح و پیگیری دعاوی ملکی و ثبتی به همراه مشاوره دقیق در این زمینه (ملکی ,ثبتی)با بهترین شرایط پرداخت

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در مهریه 

1 هر چیزی را که مالیت داشته باشد وقابل تملک باشد می توان مهر قرار داد 

2 تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است 

3 مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بکند معلوم باشد 

4 به مجرد عقد زن مالک مهر می شود .

5 مهریه وطلاق رابطه موازی دارند 

مهریه |طلاق |وکیل خانواده |رابطه نامشروع