وکیل پایه یک حقوقی

ما با سابقه درخشان برای حل مشکلات حقوقی شما در کنار شما خواهیم بود ومشکل شما را به بهترین نحو انجام می دهیم

وکیل پایه یک کیفری

اقامه شکایات کیفری و مشاوره در امر کیفری در تمام جرایم با بالاترین سرعت ممکن در کلیه دادسراهای تهران و شهرستانها

وکیل پایه یک خانواده

اقامه و پیگیری دعاوی خانوادگی با امکان مشاوره روانشناسی وانجام طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن

وکیل پایه یک ملکی

طرح و پیگیری دعاوی ملکی و ثبتی به همراه مشاوره دقیق در این زمینه (ملکی ,ثبتی)با بهترین شرایط پرداخت

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تصویر مجموعه مقالات وکیل فتح اللهی در سایت قرار داده شد 

1 مجموعه مقالات وکیل فتح اللهی پیرامون طلاق |خیانت |رابطه نامشروع |مزاحمت تلفنی |گیرنده های ماهوراره 

2 سریال ماه وپلنگ و مقاله ایی درخصوص تجهیزات دریافت ماهواره در سایت قرار داده شد .

3 امروزه رابطه نامشروع دارای خط موازی معنا دارای با طلاق میباشد 

4 طلاق عاطفی وجدایی همگی می تواند از پیامدهای اقتصادی واجتماعی باشد 

5 نشانی سایت ما vakiletehran.ir 

وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248

وکیل خانواده |طلاق |رابطه نامشروع |خیانت