استرداد جهیزیه بدون سیاهه 

روزگذشته یکی از مراجعین خانم که برنامه تلویزیونی بنده را دیده بودند 

از بابت طلاق به موسسه حقوقی اینجانب مراجعه نمودند تابا وکیل خانواده 

ووکیل طلاق مشاوره حقوقی انجام دهم خلاصه جلسه وکیل پایه یک دادگستری 

استاد فتح اللهی بشرح ذیل می باشد .

اولا سوالاتی پیش می اید که بشرح ذیل پاسخ داده می شود .


آیا تامین جهیزیه بر عهده زن و خانواده زن است؟

آیا می توان کاری کرد جهیزیه را پسر یا خانواده پسر دهد؟


اصولا تهیه وسایل منزل از موارد نفقه است و تکلیف

آن بر عهده شوهر است و زوجه می تواند ازبردن

جهیزیه به منزل مشترک خودداری نماید، لکن بر

حسب عرف و عادت و به منظور رفع حوایج ضروری

اولیه زوجین، خانواده زوجه یا شخص وی اقدام به تهیه جهیزیه می نمایند.

در خصوص استرداد جهزیه نیز باید لیست کامل جهیزیه ضمیمه 

دادخواست استرداد جهیزیه شود و اگر قبل از اثبات اقدام به استرداد 

جهیزیه می شود حتما باید خسارت احتمالی پرداخت شود .

اگر جهیزیه بدون سیاهه بود طی شرایطی می توان ان را استرداد نمود .

از اخرین مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه ابتکار 

با فشردن کلمه خیانت و از سایر مقالات منتشره در روزنامه با

فشردن کلمه وکیل معروف خانواده دیدن فرمایید .

تلفن تعیین وقت مشاوره با وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248