قرار منع تعقیب در دادسرا ومعنی ان ؟

روزیکشنبه اقایی در موسسه حقوقی حاضر شدند که از صدور قرار منع تعقیب در 

پرونده خود خبر دادند اما معنی ان را نمی دانستند بنده در تمامی برنامه های تلویزیونی 

و 42 مقاله ایی که در روزنامه نوشته ام بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی

همیشه بی اطلاعی مردم را مهمترین عامل شکست انها در دعاوی دانسته ام .

بطور این مثال این اقا نمی دانستند که اگر در مهلت مقرر به قرار منع تعقیب اعتراض 

کرده بودند ! از حقوق خود دفاع لازم را انجام داده بودند .لذا در ذیل خلاصه جلسه 

مشاوره حقوقی را بشرح ذیل در نکاتی مورد اشاره قرار دادم .

🔸 یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است.

این قرار

زمانی صادر می شود که:

الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد.

ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

🔺 قرار منع تعقیب، بعد از صدور توسط بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

در صورت تأیید قرار منع تعقیب، این قرار، از طرف شاکی قابل اعتراض است.

🔺 اگر دادستان با قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس مخالف باشد، در نتیجه، اختلاف

حاصل شده است، لذا جهت رسیدگی به این اختلاف، پرونده به دادگاه صالح ارسال خواهد

شد.این دادگاه، بسته به نوع جرم ممکن است دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک یا دادگاه

انقلاب باشد.

🔺 قرار منع تعقیب می بایست مستدل (یعنی دارای دلایل توجیه کننده) و مستند(یعنی

مستند به مواد قانونی) بوده و حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات صادر

شود.

از اخرین مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه با فشردن کلمه وکیل دادسرا و از سایر 

مقالات ایشان با فشردن کلمه وکیل معروف خانواده دیدن فرمایید .

تلفن تعیین وقت مشاوره با وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248