سقط جنین 

1 سقط جنین طبق شرع و قوانین ایران ممنوع بوده و مجازات دارد 

2 وفقط در بعضی موارد طبق قانون سقط درمانی سقط جنین مجاز است 

3 سقط یاید برای سلامتی مادر تهدیدی نباشد .

4 وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248

سقط جنین |وکیل خانواده |تهدید |مجازات |وکیل کیفری