Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در دادگاه طلاق و مهریه  چه نکاتی را بیشتر دقت کنیم 

1 هر خانمی جهت احقاق حق امکان دارد به دادگاه مراجعه کند 

2 در جلسه دادگاه مهریه ویا طلاق هر 2 بایستی از قبل اماده بود 

3 از تهمت وتوهین به یکدیگر وعصبانیت پرهیز کنید چون فایده ایی ندارد 

4 از قبل لایحه ودفاعیه خود را تنظیم نمایید .

5 وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248

طلاق |مهریه |تهمت |توهین |وکیل خانواده |لایحه دفاعیه