فرق طلاق زوج و زوجه 

1 طلاق از طرف زوج منوط به پرداخت حقوق زوجه است 

2 طلاق از طرف زوجه منوط به ارایه دلایل است 

3 بذل مهریه می تواند در طلاق موثر باشد .

4 رابطه نامشروع در هریک از طلاق زوج وزوجه می تواند رخ دهد 

وکیل و مدرس حقوق خانواده 09121463248

وکیل خانواده |طلاق |مهریه |اجرت المثل |رابطه نامشروع