طلاق  وخیانت ره اورد مقایسه های اشتباه همسر با دیگران |تلفن تعیین وقت مشاوره 09121463248

 هیچ‌کدام از آن‌هایی که همسرت را

با آن‌ها مقایسه می‌کنی،

هنوز با تو زندگی نکرده‌اند که نقاط

ضعفشان را هم ببینی...

همانطور که شاید دیگران همسر شما را تحسین کنند و بگویند خوش به حالت چه همسر خوبی داری چه زندگی خوبی داری ...

از دور، همه در زندگی‌شان

قهرمانند!

اما نه؛

قهرمان واقعی کسی است که با

خوشی و ناخوشی،

عاشقانه در کنارت زندگی می‌کند

طلاق |خیانت |رابطه نامشروع |مهریه